TopVue Lente kontakti

TopVue është nga markat më të njohura të PegaVision. Gama e lenteve të kontaktit TopVue njihen si lentet e kontaktit nga më komodet dhe të përshtatshmet për këdo. Qëllimi i kësaj linje është pikërisht komoditeti në jetën e përditshme & përshtatshmëria për cilindo përdor lente kontakti.

Informacion i metejshem Me pak informacion

TopVue Air (6 lente)

TopVue Air (6 lente)
Mujore
Në stock
Në stock
3 000 Lek

TopVue Air - Lente kontakti (1 lente)

TopVue Air - Lente kontakti (1 lente)
Mujore
Në stock
Në stock
600 Lek

TopVue Daily (30 lente)

TopVue Daily (30 lente)
Ditore
Në stock
Në stock
2 100 Lek

TopVue Elite+ (30 lente)

TopVue Elite+ (30 lente)
Ditore
Në stock
Zbritje
Në stock
3 125 Lek
2 500 Lek

TopVue Monthly (6 lente)

TopVue Monthly (6 lente)
Mujore
Në stock
Zbritje
Në stock
2 500 Lek
2 100 Lek

TopVue Plus (6 lente)

TopVue Plus (6 lente)
Mujore
Në stock
Zbritje
Në stock
3 000 Lek
2 250 Lek

TopVue Premium (6 lente)

TopVue Premium (6 lente)
Dy Javore
Në stock
Zbritje
Në stock
2 450 Lek

TopVue Air for Astigmatism (3 lente)

TopVue Air for  Astigmatism (3 lente)
Mujore
Në stock
Në stock
2 900 Lek

TopVue Premium for Astigmatism (6 lente)

TopVue Premium for Astigmatism (6 lente)
Dy Javore
Në stock
Në stock
4 700 Lek

TopVue Premium for Astigmatism (3 Lente)

TopVue Premium for Astigmatism (3 Lente)
Dy Javore
Në stock
Në stock
2 600 Lek

TopVue Air Multifocal (3 lente)

TopVue Air Multifocal (3 lente)
Mujore
Në stock
Zbritje
Në stock
4 200 Lek

TopVue Air (6 lente) + Gelone Solucion 360 ml

TopVue Air (6 lente) + Gelone Solucion 360 ml
Mujore
Në stock
Në stock
3 700 Lek

TopVue Air for Astigmatism (1 lente)

TopVue Air for Astigmatism (1 lente)
Mujore
Në stock
Në stock
1 250 Lek

TopVue Color - Brown - Lente me Ngjyre (2 lente)

TopVue Color - Brown - Lente me Ngjyre (2 lente)
Mujore
Në stock
Zbritje
Në stock
2 400 Lek
1 200 Lek

TopVue Color - Brown - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)

TopVue Color - Brown - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)
Mujore
Në stock
Në stock
2 400 Lek

TopVue Color - Green - Lente me Ngjyre (2 lente)

TopVue Color - Green - Lente me Ngjyre (2 lente)
Mujore
Në stock
Zbritje
Në stock
2 400 Lek
1 200 Lek

TopVue Color - Green - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)

TopVue Color - Green - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)
Mujore
Në stock
Në stock
2 400 Lek

TopVue Color - Grey - Lente me Ngjyre (2 lente)

TopVue Color - Grey - Lente me Ngjyre (2 lente)
Mujore
Në stock
Zbritje
Në stock
2 400 Lek
1 200 Lek

TopVue Color - Grey - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)

TopVue Color - Grey - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)
Mujore
Në stock
Në stock
2 400 Lek

TopVue Color - Honey - Lente me Ngjyre (2 lente)

TopVue Color - Honey - Lente me Ngjyre (2 lente)
Mujore
Në stock
Zbritje
Në stock
2 400 Lek
1 200 Lek

TopVue Color - True Sapphire - Lente me Ngjyre (2 lente)

TopVue Color - True Sapphire - Lente me Ngjyre (2 lente)
Mujore
Në stock
Zbritje
Në stock
2 400 Lek
1 200 Lek

TopVue Color - True Sapphire - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)

TopVue Color - True Sapphire - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)
Mujore
Në stock
Në stock
2 400 Lek

TopVue Color - Turquoise - Lente me Ngjyre (2 lente)

TopVue Color - Turquoise - Lente me Ngjyre (2 lente)
Mujore
Në stock
Zbritje
Në stock
2 400 Lek
1 200 Lek

TopVue Color - Violet - Lente me Ngjyre (2 lente)

TopVue Color - Violet - Lente me Ngjyre (2 lente)
Mujore
Në stock
Zbritje
Në stock
2 400 Lek
1 200 Lek

TopVue Color daily - Blue - Lente me Ngjyre (10 lente)

TopVue Color daily - Blue - Lente me Ngjyre (10 lente)
Ditore
Në stock
Në stock
2 000 Lek

TopVue Color daily - Blue - Lente me Ngjyre & Optike (10 lente)

TopVue Color daily - Blue - Lente me Ngjyre & Optike (10 lente)
Ditore
Në stock
Në stock
2 200 Lek

TopVue Color daily - Brown - Lente me Ngjyre (10 lente)

TopVue Color daily - Brown - Lente me Ngjyre (10 lente)
Ditore
Në stock
Në stock
2 000 Lek

TopVue Color daily - Brown - Lente me Ngjyre & Optike (10 lente)

TopVue Color daily - Brown - Lente me Ngjyre & Optike (10 lente)
Ditore
Në stock
Në stock
2 200 Lek

TopVue Color daily - Fresh Green - Lente me Ngjyre (10 lente)

TopVue Color daily - Fresh Green - Lente me Ngjyre (10 lente)
Ditore
Në stock
Në stock
2 000 Lek

TopVue Color daily - Fresh green - Lente me Ngjyre & Optike (10 lente)

TopVue Color daily - Fresh green - Lente me Ngjyre & Optike (10 lente)
Ditore
Në stock
Në stock
2 200 Lek

TopVue Color daily - Green - Lente me Ngjyre (10 lente)

TopVue Color daily - Green - Lente me Ngjyre (10 lente)
Ditore
Në stock
Në stock
2 000 Lek

TopVue Color daily - Green - Lente me Ngjyre & Optike (10 lente)

TopVue Color daily - Green - Lente me Ngjyre & Optike (10 lente)
Ditore
Në stock
Në stock
2 200 Lek

TopVue Color daily - Sapphire Blue - Lente me Ngjyre (10 lente)

TopVue Color daily - Sapphire Blue - Lente me Ngjyre (10 lente)
Ditore
Në stock
Në stock
2 000 Lek

TopVue Color daily - Sapphire Blue - Lente me Ngjyre & Optike (10 lente)

TopVue Color daily - Sapphire Blue - Lente me Ngjyre & Optike (10 lente)
Ditore
Në stock
Në stock
2 200 Lek

TopVue Color daily - Soft Grey - Lente me Ngjyre (10 lente)

TopVue Color daily - Soft Grey - Lente me Ngjyre (10 lente)
Ditore
Në stock
Në stock
2 000 Lek

TopVue Color daily - Soft Grey - Lente me Ngjyre & Optike (10 lente)

TopVue Color daily - Soft Grey - Lente me Ngjyre & Optike (10 lente)
Ditore
Në stock
Në stock
2 200 Lek

TopVue Plus (1 lente)

TopVue Plus (1 lente)
Mujore
Në stock
Në stock
600 Lek

TopVue Daily (2x30 lente)

TopVue Daily (2x30 lente)
Ditore
Në stock
Në stock
4 050 Lek

TopVue Daily (10 lente)

TopVue Daily (10 lente)
Ditore
Në stock
Në stock
900 Lek

TopVue Daily (1 lente)

TopVue Daily (1 lente)
Ditore
Në stock
Në stock
100 Lek

TopVue Daily (10+10 lente)

TopVue Daily (10+10 lente)
Ditore
Në stock
Në stock
1 700 Lek

TopVue Daily (90 lente)

TopVue Daily (90 lente)
Ditore
Transporti falas Në stock
Transporti falas Zbritje
Në stock
6 300 Lek
5 950 Lek

TopVue One+ (30 lenses)

TopVue One+ (30 lenses)
Ditore
Në stock
Zbritje
Në stock
3 000 Lek
2 700 Lek
Ju i keni parë të gjitha produktet brenda përzgjedhjes aktuale të filtrit. Nëse dëshironi të shihni produkte të tjerë, rregulloni cilësimet e filtrit.