OPTI-FREE Express solucion 120 ml

700 Lek
Në stock
Data e parashikuar e dorëzimit: e hënë 18.10. Stock day info: Today 18. tetor Stock day info: Ready to be sent Stock day info: Today 18. tetor zgjidh atributet...
700 Lek

Opti-Free Express Solucion i Lenteve te Kontaktit

OPTI-FREE Express „NO RUB“ me nje kuti lentesh eshte nje solucion universal shume eficent i prodhuar nga kompania ALCON . Nje nga ingredientet aktive , Poloxamine, i ofron siperfaqjes se lenteve lageshtine e duhur per nje komoditet maksimal .Ajo ndihmon ne mbajtjen e lenteve te lageshta mbi 24 ore .

OPTI-FREE Express eshte e pershtatshme per disifektim ,pastrim ,mbajtjen e lagesht te lenteve dhe ruajtjen e te gjitha llojeve te lenteve .

„NO RUB“ nenkupton qe lentet nuk kane nevoje te fshihen me gishtin e madhe ose te indeksit pas heqjes . Megjithate eksperienca tregon se fshirja permison efikasitetin e solucionit dhe jep efekt dhe tek lentet e kontaktit . Si rezultat ,edhe pse OPTI-FREE Express Solucion eshte quajtur "no rub“, ne rekomandojme qe ju ti fshini mes gishtave lentet e kontaktit per largimin e depositave te proteinave perpara se ti vendoni ne kuti .

OPTI-FREE Express Solucion i lenteve te kontaktit mund te perdoret deri ne 6 muaj nga hapja e pare . OPTI-FREE Express ofron mbrojtje efikase kunder bakterieve.

Të dhënat
Prodhuesit: Alcon
Tipi i Solucionit : Universal
Sasia : 120 ml
Skadenca: 16 muaj dhe më shumë
Afati i përdorimit: 6 muaj
Ruajtës: Po

Komente

Ke pyetje?