Maxvue Vision Lente kontakti

Maxvue Vision është një produkt multinacional i specializuar në prodhimin e lenteve te kontaktit me ngjyra. Gjithashtu Maxvue Vision prodhon edhe lente kontakti për shikim.

Informacion i metejshem Me pak informacion

ColourVUE 3 Tones Aqua - Lente me Ngjyre (2 lente)

ColourVUE 3 Tones Aqua - Lente me Ngjyre (2 lente)
Quarterly
Në stock
Në stock
2 950 Lek

ColourVUE 3 Tones Blue - Lente me Ngjyre (2 lente)

ColourVUE 3 Tones Blue - Lente me Ngjyre (2 lente)
Quarterly
Në stock
Në stock
2 950 Lek

ColourVUE 3 Tones Blue - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)

ColourVUE 3 Tones Blue - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)
Quarterly
Në stock
Në stock
4 500 Lek

ColourVUE 3 Tones Brown - Lente me Ngjyre (2 lente)

ColourVUE 3 Tones Brown - Lente me Ngjyre (2 lente)
Quarterly
Në stock
Në stock
2 950 Lek

ColourVUE 3 Tones Brown - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)

ColourVUE 3 Tones Brown - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)
Quarterly
Në stock
Në stock
4 500 Lek

ColourVUE 3 Tones Green - Lente me Ngjyre (2 lente)

ColourVUE 3 Tones Green - Lente me Ngjyre (2 lente)
Quarterly
Në stock
Në stock
2 950 Lek

ColourVUE 3 Tones Green - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)

ColourVUE 3 Tones Green - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)
Quarterly
Në stock
Në stock
4 500 Lek

ColourVUE 3 Tones Grey - Lente me Ngjyre (2 lente)

ColourVUE 3 Tones Grey - Lente me Ngjyre (2 lente)
Quarterly
Në stock
Në stock
2 950 Lek

ColourVUE 3 Tones Grey - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)

ColourVUE 3 Tones Grey - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)
Quarterly
Në stock
Në stock
4 500 Lek

ColourVUE 3 Tones Violet - Lente me Ngjyre (2 lente)

ColourVUE 3 Tones Violet - Lente me Ngjyre (2 lente)
Quarterly
Në stock
Në stock
2 950 Lek

ColourVUE BigEyes Cool Blue - Lente me Ngjyre (2 lente)

ColourVUE BigEyes Cool Blue - Lente me Ngjyre (2 lente)
Quarterly
Në stock
Në stock
2 950 Lek

ColourVUE BigEyes Cool Blue - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)

ColourVUE BigEyes Cool Blue - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)
Quarterly
Në stock
Në stock
4 500 Lek

ColourVUE BigEyes Dolly Black - Lente me Ngjyre (2 lente)

ColourVUE BigEyes Dolly Black - Lente me Ngjyre (2 lente)
Quarterly
Në stock
Në stock
2 950 Lek

ColourVUE BigEyes Dolly Black - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)

ColourVUE BigEyes Dolly Black - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)
Quarterly
Në stock
Në stock
4 500 Lek

ColourVUE BigEyes Party Green - Lente me Ngjyre (2 lente)

ColourVUE BigEyes Party Green - Lente me Ngjyre (2 lente)
Quarterly
Në stock
Në stock
2 950 Lek

ColourVUE BigEyes Pretty Hazel - Lente me Ngjyre (2 lente)

ColourVUE BigEyes Pretty Hazel - Lente me Ngjyre (2 lente)
Quarterly
Në stock
Në stock
2 950 Lek

ColourVUE BigEyes Pretty Hazel - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)

ColourVUE BigEyes Pretty Hazel - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)
Quarterly
Në stock
Në stock
4 500 Lek

ColourVUE BigEyes Sexy Brown - Lente me Ngjyre (2 lente)

ColourVUE BigEyes Sexy Brown - Lente me Ngjyre (2 lente)
Quarterly
Në stock
Në stock
2 950 Lek

ColourVUE BigEyes Sexy Brown - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)

ColourVUE BigEyes Sexy Brown - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)
Quarterly
Në stock
Në stock
4 500 Lek

ColourVUE BigEyes Ultra Violet - Lente me Ngjyre (2 lente)

ColourVUE BigEyes Ultra Violet - Lente me Ngjyre (2 lente)
Quarterly
Në stock
Në stock
2 950 Lek

ColourVUE Crazy Lens - Red Devil - Lente kozmetike ditore (2 lente)

ColourVUE Crazy Lens - Red Devil - Lente kozmetike ditore (2 lente)
Ditore
Në stock
Në stock
990 Lek

ColourVUE Crazy Lens - Whiteout - Lente kozmetike ditore (2 lente)

ColourVUE Crazy Lens - Whiteout - Lente kozmetike ditore (2 lente)
Ditore
Në stock
Zbritje
Në stock
1 500 Lek
990 Lek

ColourVUE Crazy Lens - WhiteOut - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)

ColourVUE Crazy Lens - WhiteOut - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)
Quarterly
Në stock
Në stock
1 500 Lek

ColourVUE Fusion Blue Gray - Lente me Ngjyre (2 lente)

ColourVUE Fusion Blue Gray - Lente me Ngjyre (2 lente)
Quarterly
Në stock
Në stock
2 950 Lek

ColourVUE Fusion Blue Gray - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)

ColourVUE Fusion Blue Gray - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)
Quarterly
Në stock
Në stock
4 500 Lek

ColourVUE Fusion Green Yellow - Lente me Ngjyre (2 lente)

ColourVUE Fusion Green Yellow - Lente me Ngjyre (2 lente)
Quarterly
Në stock
Në stock
2 950 Lek

ColourVUE Fusion Green Yellow - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)

ColourVUE Fusion Green Yellow - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)
Quarterly
Në stock
Në stock
4 500 Lek

ColourVUE Fusion Violet Gray - Lente me Ngjyre (2 lente)

ColourVUE Fusion Violet Gray - Lente me Ngjyre (2 lente)
Quarterly
Në stock
Në stock
2 950 Lek

ColourVUE Fusion Yellow Blue - Lente me Ngjyre (2 lente)

ColourVUE Fusion Yellow Blue - Lente me Ngjyre (2 lente)
Quarterly
Në stock
Në stock
2 950 Lek

ColourVUE Fusion Yellow Blue - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)

ColourVUE Fusion Yellow Blue - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)
Quarterly
Në stock
Në stock
4 500 Lek

ColourVUE Glamour Aqua - Lente me Ngjyre (2 lente)

ColourVUE Glamour Aqua - Lente me Ngjyre (2 lente)
Quarterly
Në stock
Në stock
2 950 Lek

ColourVUE Glamour Aqua - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)

ColourVUE Glamour Aqua - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)
Quarterly
Në stock
Në stock
4 500 Lek

ColourVUE Glamour Blue - Lente me Ngjyre (2 lente)

ColourVUE Glamour Blue - Lente me Ngjyre (2 lente)
Quarterly
Në stock
Në stock
2 950 Lek

ColourVUE Glamour Blue - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)

ColourVUE Glamour Blue - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)
Quarterly
Në stock
Në stock
4 500 Lek

ColourVUE Glamour Green - Lente me Ngjyre (2 lente)

ColourVUE Glamour Green - Lente me Ngjyre (2 lente)
Quarterly
Në stock
Në stock
2 950 Lek

ColourVUE Glamour Green - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)

ColourVUE Glamour Green - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)
Quarterly
Në stock
Në stock
4 500 Lek

ColourVUE Glamour Grey - Lente me Ngjyre (2 lente)

ColourVUE Glamour Grey - Lente me Ngjyre (2 lente)
Quarterly
Në stock
Në stock
2 950 Lek

ColourVUE Glamour Grey - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)

ColourVUE Glamour Grey - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)
Quarterly
Në stock
Në stock
4 500 Lek

ColourVUE Glamour Honey - Lente me Ngjyre (2 lente)

ColourVUE Glamour Honey - Lente me Ngjyre (2 lente)
Quarterly
Në stock
Në stock
2 950 Lek

ColourVUE Glamour Honey - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)

ColourVUE Glamour Honey - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)
Quarterly
Në stock
Në stock
4 500 Lek

ColourVUE Glamour Violet - Lente me Ngjyre (2 lente)

ColourVUE Glamour Violet - Lente me Ngjyre (2 lente)
Quarterly
Në stock
Në stock
2 950 Lek

ColourVue One Day TruBlends Blue - Lente me Ngjyre & Optike (10 lente)

ColourVue One Day TruBlends Blue - Lente me Ngjyre & Optike (10 lente)
Ditore
Në stock
Në stock
2 400 Lek

ColourVue One Day TruBlends Green - Lente me Ngjyre & Optike (10 lente)

ColourVue One Day TruBlends Green - Lente me Ngjyre & Optike (10 lente)
Ditore
Në stock
Në stock
2 400 Lek

ColourVue One Day TruBlends Hazel - Lente me Ngjyre & Optike (10 lente)

ColourVue One Day TruBlends Hazel - Lente me Ngjyre & Optike (10 lente)
Ditore
Në stock
Në stock
2 400 Lek

ColourVue One Day TruBlends Rainbow 1 - Lente me Ngjyre (10 lente)

ColourVue One Day TruBlends Rainbow 1 - Lente me Ngjyre (10 lente)
Ditore
Në stock
Në stock
2 400 Lek

ColourVue One Day TruBlends Rainbow 2 - Lente me Ngjyre (10 lente)

ColourVue One Day TruBlends Rainbow 2 - Lente me Ngjyre (10 lente)
Ditore
Në stock
Në stock
2 400 Lek
Ju i keni parë të gjitha produktet brenda përzgjedhjes aktuale të filtrit. Nëse dëshironi të shihni produkte të tjerë, rregulloni cilësimet e filtrit.