Lente Kontakti + Solucion

SofLens 59 (6 lente) + Gelone Solucion 360 ml

SofLens 59 (6 lente) + Gelone Solucion 360 ml
Mujore
Në stock
Zbritje
Në stock
3 200 Lek

PureVision (6 lente) + Gelone Solucion 360 ml

PureVision (6 lente) + Gelone Solucion 360 ml
Mujore
Në stock
Në stock
4 600 Lek

TopVue Air (6 lente) + Gelone Solucion 360 ml

TopVue Air (6 lente) + Gelone Solucion 360 ml
Mujore
Në stock
Në stock
3 700 Lek

TopVue Monthly (6 lente) + Gelone Solucion 360 ml

TopVue Monthly  (6 lente) + Gelone Solucion 360 ml
Mujore
Në stock
Zbritje
Në stock
2 750 Lek

Proclear Compatibles Sphere (6 lente) + Gelone Solucion 360 ml

Proclear Compatibles Sphere (6 lente) + Gelone Solucion 360 ml
Mujore
Në stock
Zbritje
Në stock
4 100 Lek

Carl Zeiss Contact Day 30 Spheric (6 lenses) - thjerza per sy + Gelone Solution 360 ml

Carl Zeiss Contact Day 30 Spheric (6 lenses) - thjerza per sy + Gelone Solution 360 ml
Mujore
Në stock
Zbritje
Në stock
3 500 Lek

Acuvue Oasys (6 lente) + Gelone Solucion 360 ml

Acuvue Oasys (6 lente) + Gelone Solucion 360 ml
Dy Javore
Në stock
Në stock
3 650 Lek

Air Optix Aqua (2x3 lente) + Gelone Solucion 360 ml

Air Optix Aqua (2x3 lente) + Gelone Solucion 360 ml
Mujore
Transporti falas Në stock
Transporti falas
Në stock
5 900 Lek

Air Optix Aqua (6 lente) + Gelone Solucion 360 ml

Air Optix Aqua (6 lente) + Gelone Solucion 360 ml
Mujore
Në stock
Në stock
4 700 Lek

Biofinity (6 lente) + Gelone Solucion 360 ml

Biofinity (6 lente) + Gelone Solucion 360 ml
Mujore
Transporti falas Në stock
Transporti falas
Në stock
5 050 Lek

Air Optix Night and Day Aqua (2x3 lente) + Gelone Solucion 360 ml

Air Optix Night and Day Aqua (2x3 lente) + Gelone Solucion 360 ml
Mujore
Transporti falas Në stock
Transporti falas
Në stock
8 900 Lek

Acuvue Oasys for Astigmatism (6 lente) + Gelone Solucion 360 ml

Acuvue Oasys for Astigmatism (6 lente) + Gelone Solucion 360 ml
Dy Javore
Në stock
Në stock
4 650 Lek

Air Optix Night and Day Aqua (6 lente) + Gelone Solucion 360 ml

Air Optix Night and Day Aqua (6 lente) + Gelone Solucion 360 ml
Mujore
Transporti falas Në stock
Transporti falas
Në stock
7 650 Lek

Biomedics 55 Evolution (6 lente) + Gelone Solucion 360 ml

Biomedics 55 Evolution (6 lente) + Gelone Solucion 360 ml
Mujore
Në stock
Në stock
3 150 Lek

Clear All-Day (6 lente) + Gelone Solucion 360 ml

Clear All-Day (6 lente) + Gelone Solucion 360 ml
Mujore
Në stock
Në stock
4 600 Lek

Frequency 55 Aspheric (6 lente) + Gelone Solucion 360 ml

Frequency 55 Aspheric (6 lente) + Gelone Solucion 360 ml
Mujore
Në stock
Në stock
3 400 Lek

Proclear Multifocal (2x3 lente) + Gelone Solucion 360 ml

Proclear Multifocal (2x3 lente) + Gelone Solucion 360 ml
Mujore
Transporti falas Në stock
Transporti falas
Në stock
8 400 Lek

Proclear Toric XR (2x3 lente) + Gelone Solucion 360 ml

Proclear Toric XR (2x3 lente) + Gelone Solucion 360 ml
Mujore
Transporti falas Në stock
Transporti falas
Në stock
14 100 Lek

OPTI-FREE PureMoist solucion 2 x 300 ml

OPTI-FREE PureMoist solucion 2 x 300 ml
Në stock
Zbritje
Në stock
3 000 Lek
2 850 Lek

PureVision 2 For Astigmatism (6 lente) + Gelone Solucion 360 ml

PureVision 2 For Astigmatism (6 lente) + Gelone Solucion 360 ml
Mujore
Transporti falas Në stock
Transporti falas
Në stock
7 500 Lek

TopVue Plus (6 lente) + Solucion Gelone 360 ml

TopVue Plus (6 lente) + Solucion Gelone 360 ml
Mujore
Në stock
Zbritje
Në stock
2 950 Lek

Acuvue RevitaLens Solution 2x 360 ml

Acuvue RevitaLens Solution 2x 360 ml
Në stock
Në stock
2 500 Lek

Biotrue solucion 2 x 300 ml

Biotrue solucion 2 x 300 ml
Në stock
Në stock
2 500 Lek

Biotrue solucion 3 x 300 ml

Biotrue solucion 3 x 300 ml
Në stock
Në stock
3 650 Lek

Gelone solucion 2 x 360 ml

Gelone solucion 2 x 360 ml
Në stock
Në stock
1 700 Lek

Gelone solucion 3 x 360 ml

Gelone solucion 3 x 360 ml
Në stock
Në stock
2 400 Lek

Laim-Care Peroxide solution 2x 360 ml

Laim-Care Peroxide solution 2x 360 ml
Në stock
Në stock
2 300 Lek

Laim-Care Peroxide solution 3x 360 ml

Laim-Care Peroxide solution 3x 360 ml
Në stock
Në stock
3 400 Lek

OPTI-FREE Express solucion 2 x 355 ml

OPTI-FREE Express solucion 2 x 355 ml
Në stock
Në stock
2 500 Lek

OPTI-FREE Express solucion 3 x 355 ml

OPTI-FREE Express solucion 3 x 355 ml
Në stock
Në stock
3 650 Lek

OPTI-FREE PureMoist solucion 3 x 300 ml

OPTI-FREE PureMoist solucion 3 x 300 ml
Në stock
Në stock
4 200 Lek

ReNu MPS Sensitive Eyes solution 2 x 360 ml

ReNu MPS Sensitive Eyes solution 2 x 360 ml
Në stock
Në stock
2 300 Lek

ReNu MPS Sensitive Eyes solution 3 x 360 ml

ReNu MPS Sensitive Eyes solution 3 x 360 ml
Në stock
Në stock
3 300 Lek

ReNu MultiPlus solucion 2 x 360 ml

ReNu MultiPlus solucion 2 x 360 ml
Në stock
Në stock
1 900 Lek

ReNu MultiPlus solucion 3 x 360 ml

ReNu MultiPlus solucion 3 x 360 ml
Në stock
Në stock
2 700 Lek
Ju i keni parë të gjitha produktet brenda përzgjedhjes aktuale të filtrit. Nëse dëshironi të shihni produkte të tjerë, rregulloni cilësimet e filtrit.