Lente kontakti Multifocal

TopVue Air Multifocal (3 lente)

TopVue Air Multifocal (3 lente)
Mujore
Në stock
Zbritje
Në stock
4 200 Lek

Dailies AquaComfort Plus Multifocal (30 lente)

Dailies AquaComfort Plus Multifocal (30 lente)
Ditore
Në stock
Zbritje
Në stock
4 500 Lek
3 950 Lek

Purevision 2 for Presbyopia (6 lente)

Purevision 2 for Presbyopia (6 lente)
Mujore
Transporti falas Në stock
Transporti falas
Në stock
6 600 Lek

PureVision Multi-Focal (6 lente)

PureVision Multi-Focal (6 lente)
Mujore
Transporti falas Në stock
Transporti falas
Në stock
6 200 Lek

Biotrue ONEday për Presbyopia (90 Lente)

Biotrue ONEday për Presbyopia (90 Lente)
Ditore
Transporti falas Në stock
Transporti falas Zbritje
Në stock
10 201 Lek
8 800 Lek

Acuvue Oasys for Presbyopia (6 lente)

Acuvue Oasys for Presbyopia (6 lente)
Dy Javore
Në stock
Në stock
4 250 Lek

SofLens Multi-Focal (6 lente)

SofLens Multi-Focal (6 lente)
Mujore
Transporti falas Në stock
Transporti falas
Në stock
5 100 Lek

Dailies AquaComfort Plus Multifocal (90 lente)

Dailies AquaComfort Plus Multifocal (90 lente)
Ditore
Transporti falas Në stock
Transporti falas Zbritje
Në stock
13 500 Lek
10 900 Lek

Biotrue ONEday for Presbyopia (30 Lente)

Biotrue ONEday for Presbyopia (30 Lente)
Ditore
Në stock
Në stock
3 400 Lek

Dailies TOTAL1 Multifocal (90 lenses)

Dailies TOTAL1 Multifocal (90 lenses)
Ditore
Transporti falas Në stock
Transporti falas Zbritje
Në stock
15 301 Lek
14 000 Lek

Dailies TOTAL1 Multifocal (30 lenses)

Dailies TOTAL1 Multifocal (30 lenses)
Ditore
Transporti falas Në stock
Transporti falas
Në stock
5 100 Lek

1 Day Acuvue Moist Multifocal (30 lenses)

1 Day Acuvue Moist Multifocal (30 lenses)
Ditore
Në stock
Zbritje
Në stock
5 000 Lek
4 000 Lek

1 Day Acuvue Moist Multifocal (90 lenses)

1 Day Acuvue Moist Multifocal (90 lenses)
Ditore
Transporti falas Në stock
Transporti falas
Në stock
11 400 Lek

Acuvue Oasys Multifocal (6 lenses)

Acuvue Oasys Multifocal (6 lenses)
Dy Javore
Transporti falas Në stock
Transporti falas
Në stock
6 250 Lek

Air Optix plus HydraGlyde Multifocal (6 lenses)

Air Optix plus HydraGlyde Multifocal (6 lenses)
Mujore
Transporti falas Në stock
Transporti falas
Në stock
7 400 Lek

Air Optix plus HydraGlyde Multifocal (3 lenses)

Air Optix plus HydraGlyde Multifocal (3 lenses)
Mujore
Në stock
Në stock
4 400 Lek

Bausch + Lomb ULTRA for Presbyopia (6 lenses)

Bausch + Lomb ULTRA for Presbyopia (6 lenses)
Mujore
Transporti falas Në stock
Transporti falas
Në stock
8 500 Lek

Bausch + Lomb ULTRA for Presbyopia (3 lenses)

Bausch + Lomb ULTRA for Presbyopia (3 lenses)
Mujore
Transporti falas Në stock
Transporti falas
Në stock
5 250 Lek

TopVue Air Multifocal (1 lente)

TopVue Air Multifocal (1 lente)
Mujore
Në stock
Në stock
1 500 Lek

TopVue Air Multifocal (6 lente)

TopVue Air Multifocal (6 lente)
Mujore
Transporti falas Në stock
Transporti falas
Në stock
6 100 Lek
Ju i keni parë të gjitha produktet brenda përzgjedhjes aktuale të filtrit. Nëse dëshironi të shihni produkte të tjerë, rregulloni cilësimet e filtrit.