Lente kontakti Mujore

Lentet e kontaktit mujore janë lentet më të përdorura. Të menduara për përdorimin e përditshëm duke reduktuar kostot për përdoruesit. Pasi hiqen rekomandohet pastrimi me solucionin përkatës dhe vendosja në kontenitorin e tyre.

Mujore
Në stock
2 600 Lek
Mujore
Në stock
2 350 Lek
Mujore
Në stock
6 100 Lek
Mujore
Në stock
4 000 Lek
Mujore
Në stock
4 350 Lek
Mujore
Në stock
4 200 Lek
Mujore
Në stock
5 300 Lek
Mujore
Në stock
1 500 Lek
Mujore
Në stock
7 400 Lek
Mujore
Në stock
4 150 Lek
Mujore
Në stock
3 800 Lek
Mujore
Në stock
6 900 Lek
Mujore
Në stock
3 900 Lek
Mujore
Në stock
5 800 Lek
Mujore
Në stock
5 000 Lek
4 000 Lek
Mujore
Në stock
3 900 Lek
Mujore
Në stock
6 200 Lek
Mujore
Në stock
2 250 Lek
Mujore
Në stock
2 500 Lek
Mujore
Në stock
3 000 Lek
Mujore
Në stock
4 400 Lek
Mujore
Në stock
2 500 Lek
2 100 Lek
Mujore
Në stock
7 500 Lek
Mujore
Në stock
2 450 Lek
Mujore
Në stock
2 700 Lek
Mujore
Në stock
3 900 Lek
Mujore
Në stock
7 900 Lek
Mujore
Në stock
6 550 Lek
Mujore
Në stock
5 400 Lek
Mujore
Në stock
6 700 Lek
Mujore
Në stock
6 800 Lek
Mujore
Në stock
2 500 Lek