Lente kontakti Kafe - optike

Air Optix Colors - Pure Hazel - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)

Air Optix Colors - Pure Hazel - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)
Mujore
Në stock
Në stock
3 200 Lek

Air Optix Colors - Brown - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)

Air Optix Colors - Brown - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)
Mujore
Në stock
Në stock
3 200 Lek

Air Optix Colors - Honey - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)

Air Optix Colors - Honey - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)
Mujore
Në stock
Në stock
3 200 Lek

ColourVUE 3 Tones Brown - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)

ColourVUE 3 Tones Brown - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)
Quarterly
Në stock
Në stock
4 500 Lek

ColourVUE BigEyes Pretty Hazel - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)

ColourVUE BigEyes Pretty Hazel - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)
Quarterly
Në stock
Në stock
4 500 Lek

ColourVUE BigEyes Sexy Brown - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)

ColourVUE BigEyes Sexy Brown - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)
Quarterly
Në stock
Në stock
4 500 Lek

ColourVUE Glamour Honey - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)

ColourVUE Glamour Honey - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)
Quarterly
Në stock
Në stock
4 500 Lek

ColourVue One Day TruBlends Green - Lente me Ngjyre & Optike (10 lente)

ColourVue One Day TruBlends Green - Lente me Ngjyre & Optike (10 lente)
Ditore
Në stock
Në stock
2 400 Lek

ColourVue One Day TruBlends Hazel - Lente me Ngjyre & Optike (10 lente)

ColourVue One Day TruBlends Hazel - Lente me Ngjyre & Optike (10 lente)
Ditore
Në stock
Në stock
2 400 Lek

FreshLook ColorBlends Brown - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)

FreshLook ColorBlends Brown - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)
Mujore
Në stock
Në stock
3 200 Lek

FreshLook ColorBlends Honey - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)

FreshLook ColorBlends Honey - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)
Mujore
Në stock
Në stock
3 200 Lek

FreshLook ColorBlends Pure Hazel - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)

FreshLook ColorBlends Pure Hazel - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)
Mujore
Në stock
Në stock
3 200 Lek

FreshLook Colors Hazel - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)

FreshLook Colors Hazel - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)
Mujore
Në stock
Në stock
3 200 Lek

FreshLook One Day Color Pure Hazel - Lente me Ngjyre & Optike (10 lente)

FreshLook One Day Color Pure Hazel - Lente me Ngjyre & Optike (10 lente)
Ditore
Në stock
Në stock
2 200 Lek

SofLens Natural Colors Dark Hazel - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)

SofLens Natural Colors Dark Hazel - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)
Mujore
Në stock
Në stock
3 200 Lek

SofLens Natural Colors India - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)

SofLens Natural Colors India - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)
Mujore
Në stock
Në stock
3 200 Lek

TopVue Color - Brown - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)

TopVue Color - Brown - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)
Mujore
Në stock
Në stock
2 400 Lek

TopVue Color daily - Brown - Lente me Ngjyre & Optike (10 lente)

TopVue Color daily - Brown - Lente me Ngjyre & Optike (10 lente)
Ditore
Në stock
Në stock
2 200 Lek

TopVue Daily Color - Brown - Lente optike ditore (2 lente)

TopVue Daily Color - Brown - Lente optike ditore (2 lente)
Ditore
Në stock
Në stock
1 200 Lek

TopVue Daily Color - Honey - Lente optike ditore (2 lente)

TopVue Daily Color - Honey - Lente optike ditore (2 lente)
Ditore
Në stock
Në stock
1 200 Lek

TopVue Daily Color - Pure Hazel - Lente optike ditore (2 lente)

TopVue Daily Color - Pure Hazel - Lente optike ditore (2 lente)
Ditore
Në stock
Në stock
1 200 Lek
Ju i keni parë të gjitha produktet brenda përzgjedhjes aktuale të filtrit. Nëse dëshironi të shihni produkte të tjerë, rregulloni cilësimet e filtrit.