Lente kontakti Kafe - jo optike

Air Optix Colors - Pure Hazel - Lente me Ngjyre (2 lente)

Air Optix Colors - Pure Hazel - Lente me Ngjyre (2 lente)
Mujore
Në stock
Në stock
2 700 Lek

Air Optix Colors - Brown - Lente me Ngjyre (2 lente)

Air Optix Colors - Brown - Lente me Ngjyre (2 lente)
Mujore
Në stock
Në stock
2 700 Lek

Air Optix Colors - Honey - Lente me Ngjyre (2 lente)

Air Optix Colors - Honey - Lente me Ngjyre (2 lente)
Mujore
Në stock
Në stock
2 700 Lek

ColourVUE 3 Tones Brown - Lente me Ngjyre (2 lente)

ColourVUE 3 Tones Brown - Lente me Ngjyre (2 lente)
Quarterly
Në stock
Në stock
2 950 Lek

ColourVUE BigEyes Pretty Hazel - Lente me Ngjyre (2 lente)

ColourVUE BigEyes Pretty Hazel - Lente me Ngjyre (2 lente)
Quarterly
Në stock
Në stock
2 950 Lek

ColourVUE BigEyes Sexy Brown - Lente me Ngjyre (2 lente)

ColourVUE BigEyes Sexy Brown - Lente me Ngjyre (2 lente)
Quarterly
Në stock
Në stock
2 950 Lek

ColourVUE Glamour Honey - Lente me Ngjyre (2 lente)

ColourVUE Glamour Honey - Lente me Ngjyre (2 lente)
Quarterly
Në stock
Në stock
2 950 Lek

ColourVue One Day TruBlends Rainbow 1 - Lente me Ngjyre (10 lente)

ColourVue One Day TruBlends Rainbow 1 - Lente me Ngjyre (10 lente)
Ditore
Në stock
Në stock
2 400 Lek

FreshLook ColorBlends Brown - Lente me Ngjyre (2 lente)

FreshLook ColorBlends Brown - Lente me Ngjyre (2 lente)
Mujore
Në stock
Në stock
2 700 Lek

FreshLook ColorBlends Honey - Lente me Ngjyre (2 lente)

FreshLook ColorBlends Honey - Lente me Ngjyre (2 lente)
Mujore
Në stock
Në stock
2 700 Lek

FreshLook ColorBlends Pure Hazel - Lente me Ngjyre (2 lente)

FreshLook ColorBlends Pure Hazel - Lente me Ngjyre (2 lente)
Mujore
Në stock
Në stock
2 700 Lek

FreshLook One Day Color Pure Hazel - Lente me Ngjyre (10 lente)

FreshLook One Day Color Pure Hazel - Lente me Ngjyre (10 lente)
Ditore
Në stock
Në stock
2 000 Lek

SofLens Natural Colors Dark Hazel - Lente me Ngjyre (2 lente)

SofLens Natural Colors Dark Hazel - Lente me Ngjyre (2 lente)
Mujore
Në stock
Në stock
2 700 Lek

SofLens Natural Colors India - Lente me Ngjyre (2 lente)

SofLens Natural Colors India - Lente me Ngjyre (2 lente)
Mujore
Në stock
Në stock
2 700 Lek

TopVue Color - Brown - Lente me Ngjyre (2 lente)

TopVue Color - Brown - Lente me Ngjyre (2 lente)
Mujore
Në stock
Zbritje
Në stock
2 400 Lek
1 400 Lek

TopVue Color - Honey - Lente me Ngjyre (2 lente)

TopVue Color - Honey - Lente me Ngjyre (2 lente)
Mujore
Në stock
Zbritje
Në stock
2 400 Lek
1 400 Lek

TopVue Color daily - Brown - Lente me Ngjyre (10 lente)

TopVue Color daily - Brown - Lente me Ngjyre (10 lente)
Ditore
Në stock
Në stock
2 000 Lek

TopVue Daily Color - Brown - Lente kozmetike ditore (2 lente)

TopVue Daily Color - Brown - Lente kozmetike ditore (2 lente)
Ditore
Në stock
Në stock
800 Lek

TopVue Daily Color - Honey - Lente kozmetike ditore (2 lente)

TopVue Daily Color - Honey - Lente kozmetike ditore (2 lente)
Ditore
Në stock
Në stock
800 Lek

TopVue Daily Color - Pure Hazel - Lente kozmetike ditore (2 lente)

TopVue Daily Color - Pure Hazel - Lente kozmetike ditore (2 lente)
Ditore
Në stock
Në stock
800 Lek
Ju i keni parë të gjitha produktet brenda përzgjedhjes aktuale të filtrit. Nëse dëshironi të shihni produkte të tjerë, rregulloni cilësimet e filtrit.