Lente kontakti Cilindrike

Lentet e kontaktit Cilindrike janë krijuar për korrigjimin e astigmatizmit. Astigmatizmi, një gjendje e zakonshme, ndodh kur kurbatura e kornesë është jo simetrike dhe shkakton një vizion të paqartë në çdo distancë. Astigmatizmi ndodh shpesh i shoqëruar nga miopia apo hipermetropia. Në të tilla raste përzgjedhja e syzeve është e vështirë dhe me syzet cilindrike pacienti e ka të vështirë të adoptohet. Me lente kontakti cilindrike mund të korrigjohet shumë mirë dhe në mënyrë të plotë astigmatizmi.

Ju i keni parë të gjitha produktet brenda përzgjedhjes aktuale të filtrit. Nëse dëshironi të shihni produkte të tjerë, rregulloni cilësimet e filtrit.