Lente kontakti Cilindrike

Lentet e kontaktit Cilindrike janë krijuar për korrigjimin e astigmatizmit. Astigmatizmi, një gjendje e zakonshme, ndodh kur kurbatura e kornesë është jo simetrike dhe shkakton një vizion të paqartë në çdo distancë. Astigmatizmi ndodh shpesh i shoqëruar nga miopia apo hipermetropia. Në të tilla raste përzgjedhja e syzeve është e vështirë dhe me syzet cilindrike pacienti e ka të vështirë të adoptohet. Me lente kontakti cilindrike mund të korrigjohet shumë mirë dhe në mënyrë të plotë astigmatizmi.

Ditore
Zbritje
Në stock
4 700 Lek
3 950 Lek
Ditore
Transporti falas Zbritje
Në stock
11 851 Lek
10 500 Lek
Mujore
Transporti falas
Në stock
4 200 Lek
Mujore
Në stock
3 800 Lek
Mujore
Transporti falas
Në stock
7 200 Lek
Mujore
Transporti falas
Në stock
6 900 Lek
Dy Javore
Transporti falas
Në stock
4 700 Lek
Dy Javore
Në stock
2 600 Lek
Dy Javore
Transporti falas Zbritje
Në stock
4 800 Lek
Ditore
Transporti falas
Në stock
4 500 Lek
Mujore
Transporti falas
Në stock
6 800 Lek
Ditore
Transporti falas
Në stock
5 500 Lek
Mujore
Transporti falas
Në stock
7 900 Lek
Mujore
Transporti falas
Në stock
6 550 Lek
Mujore
Transporti falas
Në stock
5 400 Lek
Mujore
Në stock
3 500 Lek
Mujore
Transporti falas
Në stock
6 700 Lek
Mujore
Transporti falas
Në stock
6 800 Lek
Mujore
Transporti falas
Në stock
6 850 Lek
Mujore
Në stock
3 850 Lek
Mujore
Në stock
2 900 Lek
Mujore
Në stock
3 900 Lek
Mujore
Transporti falas
Në stock
7 400 Lek
Ditore
Transporti falas
Në stock
4 600 Lek
Ditore
Transporti falas Zbritje
Në stock
13 800 Lek
11 800 Lek
Mujore
Në stock
1 100 Lek
Ditore
Transporti falas Zbritje
Në stock
13 500 Lek
11 200 Lek
Ditore
Transporti falas
Në stock
4 600 Lek
Mujore
Transporti falas
Në stock
7 200 Lek
Mujore
Transporti falas
Në stock
4 400 Lek
Mujore
Transporti falas Zbritje
Në stock
6 900 Lek
Mujore
Transporti falas
Në stock
4 200 Lek
Ditore
Transporti falas
Në stock
5 200 Lek
Mujore
Transporti falas
Në stock
5 200 Lek