Lente kontakti Cilindrike

Lentet e kontaktit Cilindrike janë krijuar për korrigjimin e astigmatizmit. Astigmatizmi, një gjendje e zakonshme, ndodh kur kurbatura e kornesë është jo simetrike dhe shkakton një vizion të paqartë në çdo distancë. Astigmatizmi ndodh shpesh i shoqëruar nga miopia apo hipermetropia. Në të tilla raste përzgjedhja e syzeve është e vështirë dhe me syzet cilindrike pacienti e ka të vështirë të adoptohet. Me lente kontakti cilindrike mund të korrigjohet shumë mirë dhe në mënyrë të plotë astigmatizmi.

Mujore
Në stock
Mujore
Në stock
6 550 Lek
Mujore
Në stock
Mujore
Në stock
5 400 Lek
Mujore
Në stock
Mujore
Në stock
3 850 Lek
Top