Lente kontakti Blu - optike

Air Optix Colors - True Sapphire - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)

Air Optix Colors - True Sapphire - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)
Mujore
Në stock
Në stock
3 200 Lek

Air Optix Colors - Blue - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)

Air Optix Colors - Blue - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)
Mujore
Në stock
Në stock
3 200 Lek

Air Optix Colors - Brilliant Blue - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)

Air Optix Colors - Brilliant Blue - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)
Mujore
Në stock
Në stock
3 200 Lek

ColourVUE 3 Tones Blue - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)

ColourVUE 3 Tones Blue - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)
Quarterly
Në stock
Në stock
4 500 Lek

ColourVUE BigEyes Cool Blue - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)

ColourVUE BigEyes Cool Blue - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)
Quarterly
Në stock
Në stock
4 500 Lek

ColourVUE Fusion Blue Gray - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)

ColourVUE Fusion Blue Gray - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)
Quarterly
Në stock
Në stock
4 500 Lek

ColourVUE Fusion Yellow Blue - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)

ColourVUE Fusion Yellow Blue - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)
Quarterly
Në stock
Në stock
4 500 Lek

ColourVUE Glamour Aqua - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)

ColourVUE Glamour Aqua - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)
Quarterly
Në stock
Në stock
4 500 Lek

ColourVUE Glamour Blue - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)

ColourVUE Glamour Blue - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)
Quarterly
Në stock
Në stock
4 500 Lek

ColourVue One Day TruBlends Blue - Lente me Ngjyre & Optike (10 lente)

ColourVue One Day TruBlends Blue - Lente me Ngjyre & Optike (10 lente)
Ditore
Në stock
Në stock
2 400 Lek

FreshLook ColorBlends Blue - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)

FreshLook ColorBlends Blue - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)
Mujore
Në stock
Në stock
3 200 Lek

FreshLook ColorBlends Brilliant Blue - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)

FreshLook ColorBlends Brilliant Blue - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)
Mujore
Në stock
Në stock
3 200 Lek

FreshLook ColorBlends True Sapphire - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)

FreshLook ColorBlends True Sapphire - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)
Mujore
Në stock
Në stock
3 200 Lek

FreshLook ColorBlends Turquoise - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)

FreshLook ColorBlends Turquoise - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)
Mujore
Në stock
Në stock
3 200 Lek

FreshLook Colors Blue - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)

FreshLook Colors Blue - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)
Mujore
Në stock
Në stock
3 200 Lek

FreshLook Colors Sapphire Blue - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)

FreshLook Colors Sapphire Blue - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)
Mujore
Në stock
Në stock
3 200 Lek

FreshLook Dimensions Pacific Blue - Lente me Ngjyre & Optike (6 lente)

FreshLook Dimensions Pacific Blue - Lente me Ngjyre & Optike (6 lente)
Mujore
Transporti falas Në stock
Transporti falas
Në stock
6 400 Lek

FreshLook One Day Color Blue - Lente me Ngjyre & Optike (10 lente)

FreshLook One Day Color Blue - Lente me Ngjyre & Optike (10 lente)
Ditore
Në stock
Në stock
2 200 Lek

SofLens Natural Colors Pacific - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)

SofLens Natural Colors Pacific - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)
Mujore
Në stock
Në stock
3 200 Lek

SofLens Natural Colors Topaz - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)

SofLens Natural Colors Topaz - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)
Mujore
Në stock
Në stock
3 200 Lek

TopVue Color - True Sapphire - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)

TopVue Color - True Sapphire - Lente me Ngjyre & Optike (2 lente)
Mujore
Në stock
Në stock
2 400 Lek

TopVue Color daily - Blue - Lente me Ngjyre & Optike (10 lente)

TopVue Color daily - Blue - Lente me Ngjyre & Optike (10 lente)
Ditore
Në stock
Në stock
2 200 Lek

TopVue Color daily - Sapphire Blue - Lente me Ngjyre & Optike (10 lente)

TopVue Color daily - Sapphire Blue - Lente me Ngjyre & Optike (10 lente)
Ditore
Në stock
Në stock
2 200 Lek

CRAZY LENS - Night King - Lente optike ditore (2 lente)

CRAZY LENS - Night King - Lente optike ditore (2 lente)
Ditore
Në stock
Në stock
1 500 Lek

CRAZY LENS - Sky Blue - Lente optike ditore (2 lente)

CRAZY LENS - Sky Blue - Lente optike ditore (2 lente)
Ditore
Në stock
Në stock
1 500 Lek

TopVue Daily Color - Blue - Lente optike ditore (2 lente)

TopVue Daily Color - Blue - Lente optike ditore (2 lente)
Ditore
Në stock
Zbritje
Në stock
1 200 Lek
1 000 Lek

TopVue Daily Color - Brilliant Blue - Lente optike ditore (2 lente)

TopVue Daily Color - Brilliant Blue - Lente optike ditore (2 lente)
Ditore
Në stock
Zbritje
Në stock
1 200 Lek
1 000 Lek

TopVue Daily Color - Turquoise - Lente optike ditore (2 lente)

TopVue Daily Color - Turquoise - Lente optike ditore (2 lente)
Ditore
Në stock
Zbritje
Në stock
1 200 Lek
1 000 Lek
Ju i keni parë të gjitha produktet brenda përzgjedhjes aktuale të filtrit. Nëse dëshironi të shihni produkte të tjerë, rregulloni cilësimet e filtrit.