Johnson and Johnson Lente Kontakti

Johnson & Johnson është një markë multinacionale Amerikane e themeluar në vitin 1886. Përveç shumë produkteve të tjera ajo nga viti 1959 prodhon edhe lente kontakti. Markat e saj janë Acuvue & Surevue (Johnson & Johnson prodhon edhe lente kontakti torike Acuvue Oasys for Astigmatism).
Dy Javore
Në stock
Dy Javore
Në stock
3 400 Lek
Mujore
Në stock
Mujore
Në stock
5 000 Lek
4 000 Lek
Ditore
Në stock
Ditore
Në stock
3 700 Lek
3 200 Lek
Dy Javore
Në stock
Dy Javore
Në stock
2 950 Lek
Ditore
Në stock
Ditore
Në stock
4 700 Lek
3 600 Lek
Top