Johnson and Johnson Lente Kontakti

Johnson & Johnson është një markë multinacionale Amerikane e themeluar në vitin 1886. Përveç shumë produkteve të tjera ajo nga viti 1959 prodhon edhe lente kontakti. Markat e saj janë Acuvue & Surevue (Johnson & Johnson prodhon edhe lente kontakti torike Acuvue Oasys for Astigmatism).
Informacion i metejshem Me pak informacion

Acuvue Oasys (24 lente)

Acuvue Oasys (24 lente)
Dy Javore
Transporti falas Në stock
Transporti falas
Në stock
11 900 Lek

Acuvue Oasys (12 lente)

Acuvue Oasys (12 lente)
Dy Javore
Transporti falas Në stock
Transporti falas
Në stock
6 400 Lek

Acuvue Oasys (6 lente)

Acuvue Oasys (6 lente)
Dy Javore
Në stock
Në stock
3 400 Lek

Acuvue Vita (6 lente)

Acuvue Vita (6 lente)
Mujore
Në stock
Zbritje
Në stock
5 000 Lek
4 000 Lek

1 Day Acuvue TruEye (180 lente)

1 Day Acuvue TruEye (180 lente)
Ditore
Transporti falas Në stock
Transporti falas Zbritje
Në stock
22 201 Lek
15 900 Lek

1 Day Acuvue TruEye (90 lente)

1 Day Acuvue TruEye (90 lente)
Ditore
Transporti falas Në stock
Transporti falas Zbritje
Në stock
11 100 Lek
8 600 Lek

1 Day Acuvue TruEye (30 lente)

1 Day Acuvue TruEye (30 lente)
Ditore
Në stock
Zbritje
Në stock
3 700 Lek
3 000 Lek

1 Day Acuvue Moist (180 lente)

1 Day Acuvue Moist (180 lente)
Ditore
Transporti falas Në stock
Transporti falas Zbritje
Në stock
19 200 Lek
14 400 Lek

1 Day Acuvue Moist (90 lente)

1 Day Acuvue Moist (90 lente)
Ditore
Transporti falas Në stock
Transporti falas Zbritje
Në stock
9 600 Lek
7 900 Lek

1 Day Acuvue Moist (30 lente)

1 Day Acuvue Moist (30 lente)
Ditore
Në stock
Zbritje
Në stock
3 200 Lek
2 900 Lek

Acuvue 2 (6 lente)

Acuvue 2 (6 lente)
Dy Javore
Në stock
Në stock
2 950 Lek

Acuvue Oasys 1-Day (90 lenses)

Acuvue Oasys 1-Day (90 lenses)
Ditore
Transporti falas Në stock
Transporti falas Zbritje
Në stock
11 700 Lek
9 000 Lek

Acuvue Oasys 1-Day (30 lenses)

Acuvue Oasys 1-Day (30 lenses)
Ditore
Në stock
Zbritje
Në stock
3 900 Lek
3 200 Lek

Acuvue Oasys for Astigmatism (6 lente)

Acuvue Oasys for Astigmatism (6 lente)
Dy Javore
Në stock
Zbritje
Në stock
4 800 Lek

1-Day Acuvue Moist for Astigmatism (30 lente)

1-Day  Acuvue Moist for Astigmatism (30 lente)
Ditore
Në stock
Zbritje
Në stock
4 500 Lek
3 600 Lek

Acuvue Oasys for Presbyopia (6 lenses)

Acuvue Oasys for Presbyopia (6 lenses)
Dy Javore
Transporti falas Në stock
Transporti falas
Në stock
6 900 Lek

Acuvue Oasys (6 lente) + Gelone Solucion 360 ml

Acuvue Oasys (6 lente) + Gelone Solucion 360 ml
Dy Javore
Në stock
Në stock
4 100 Lek

Acuvue Oasys for Astigmatism (6 lente) + Gelone Solucion 360 ml

Acuvue Oasys for Astigmatism (6 lente) + Gelone Solucion 360 ml
Dy Javore
Transporti falas Në stock
Transporti falas
Në stock
5 500 Lek

1 Day Acuvue Moist Multifocal (30 lenses)

1 Day Acuvue Moist Multifocal (30 lenses)
Ditore
Në stock
Zbritje
Në stock
5 000 Lek
4 000 Lek

1 Day Acuvue Moist Multifocal (90 lenses)

1 Day Acuvue Moist Multifocal (90 lenses)
Ditore
Transporti falas Në stock
Transporti falas
Në stock
11 400 Lek

Acuvue Oasys with Transitions (6 lenses)

Acuvue Oasys with Transitions (6 lenses)
Dy Javore
Në stock
Në stock
5 000 Lek

Acuvue RevitaLens Solution 2x 360 ml

Acuvue RevitaLens Solution 2x 360 ml
Në stock
Në stock
2 500 Lek

Acuvue RevitaLens Solution 360 ml

Acuvue RevitaLens Solution 360 ml
Në stock
Në stock
1 300 Lek
Ju i keni parë të gjitha produktet brenda përzgjedhjes aktuale të filtrit. Nëse dëshironi të shihni produkte të tjerë, rregulloni cilësimet e filtrit.