Mirembajtja e lenteve te kontaktit

Gjatë përdorimit të lenteve duhet të keni parasysh:

  • Ndërroni lentet sipas kohëzgjatjes së tyre (çdo ditë/15 ditë/30 ditë);
  • Përpara se të vendosni lentet duhet të lani duart mirë dhe ti thani ato;
  • Përdorni gjithmonë solucionet e posaçme për lentet (mos përdorni solucione të tjera);
  • Kur hiqni lentet vendosini përherë në kontenitorët e posaçëm për to;
  • Ndërroni kontenitorët e lenteve çdo 3 muaj pasi ato mund të jenë burim infeksionesh.
  • Lexoni edhe ndiqni me kujdes instruksionet e prodhuesit të cilat do ti gjeni në kutitë e lenteve.

Komente

Ke pyetje?