Menyra & Koha e dergeses

Mënyra e dërgesës

Transporti i produkteve te porositura tek www.lentekontakti.al mund të realizohet si në vijim:

Merre vetë tek Vip Optic - 0 Leke

Ju mund te vini vetë për të blerë lentet e kontaktit që ju dëshironi, tek Vip Optic në rrugën Sulejman Delvina 11 në Tiranë (përballë Stadiumit Dinamo). Ju sygjerojme që gjithmonë ta kryeni fillimisht porosinë online pasi ne këtë mënyrë porosia juaj do te rregjistrohet në sistem dhe ju do te bëheni pjesë e ofertave të shumta kompania jone aplikon për klientet e saj.

Transporti me korrier - 200 Leke Tirane

Pas përfundimit te procesit të konfirmimit porosia juaj menjëhere do të futet ne radhën e dërgesave me korrier. Transporti me korrier është i vlefshem vetëm për zonën e Tiranes . Dergesa kryhet brenda 24 oreve (Ky afat nuk perfshin fundjavat dhe festat zyrtare). Nëse keni zgjedhur transporti me korrier pagesën e kryeni direkt tek korrieri CASH kur merrni pakon.

Albanian Courier - 250 Leke Shqiperi - 5 €uro Kosove

Pas përfundimit te procesit te pagesës (me cilën do menyre qofte ajo), porosia juaj menjehere do te futet ne radhen e dergesave me Albanian Courier per te filluar procesin e dërgimit. Transporti me ane te Albanian Courier eshte i vlefshem ne te gjithe territorin e Shqiperise & Kosoves. Dergesa kryhet brenda 24 oreve (Ky afat nuk perfshin fundjavat dhe festat zyrtare). Pervec alternativave te tjera, Ju mund te zgjidhni pagesen CASH - Paguaj korrierit ne rast se keni zgjedhur transporti me Albanian Courier (paguani direkt tek korrieri kur merrni pakon).

Per me teper informacion rreth tarifave te dergesave mund te kontaktoni stafin tone.

Koha e dergeses

Fale rezervave tona jemi në gjendje për të nisur menjehere 97,2% të të gjitha porosive. Dërgesa e lenteve speciale te kontaktit që nuk janë të pranishme ne magazinat tona zakonisht varet nga koha e dergimit nga furnizuesit tanë. Në varësi të markës dhe parametrave, koha e dergimit shkon nga 3 ditë (ALCON, CIBA Vision) deri ne 30 ditë ( per lentet më të vecanta).

Transporti përfshin edhe paketimin cilado te jete sasia e porosise tuaj. Shpenzimet e transportit nuk varen nga madhësia totale dhe pesha e porosisë tuaj, prandaj, ne rekomandojmë te porosisni sa shumë artikuj të jetë e mundur në një porosi. Nëse ju hyni në sistem, ju mund të shtoni porosi shtesë per nje porosi ekzistuese të hapur, por jo më vonë se 30 minuta pasi të keni konfirmuar perfundimisht porosine e parë. Pasi ka skaduar afati, porosite e tjera (nqs do shtoni dicka tek porosia) mund të bashkohen vetëm me ane te departamentit tonë të shërbimit të klientit në bazë të kërkesës tuaj nga telefoni ose emaili.

Cdo material qe dergohet nga ne, dërgohet i paketuar mire & me madhësi të mjaftueshme. Për këtë arsye ju mund të jeni te sigurt që ju do të merrni dërgesën tuaj të padëmtuar dhe në gjendje të rregullt. Megjithatë, nëse kutia duket e dëmtuar, ju lutem mos pranoni pakon nga transportuesi i mallrave (rastet kur për shembull ka "dëme të konsiderueshme në kutine e lenteve", "hapje te pakos" etj). Ju duhet gjithashtu të na kontaktoni menjehere në mënyrë që ne mund të marrim situatën menjëherë ne dore dhe tju nisim pakon e re.