Cooper Vision Lente kontakti

CooperVision është pjesë e The Cooper Companies një nga prodhuesit më të mëdhenj botëror per lentet e kontaktit. Kompania i ka zyrat e saj qendrore në Pleasanton, CA, USA dhe është prezent në mbi 100 shtete në botë. Në vitin 2011 arriti një xhiro vjetore botërore prej 1 miliard $. CooperVision prodhon gjithçka mbi lentet e kontaktit, mujore, javore & ditore. Markat e saj kryesore janë Biofinity, Frequency, Proclear, Biomedics & Avaira.
Informacion i metejshem Me pak informacion

Biofinity (6 lente)

Biofinity (6 lente)
Mujore
Në stock
Në stock
4 350 Lek

Biofinity (3 lente)

Biofinity (3 lente)
Mujore
Në stock
Në stock
2 350 Lek

Proclear Compatibles Sphere (6 lente)

Proclear Compatibles Sphere (6 lente)
Mujore
Në stock
Në stock
3 300 Lek

Biomedics 55 Evolution (6 lente)

Biomedics 55 Evolution (6 lente)
Mujore
Në stock
Në stock
2 450 Lek

Biomedics 1 Day Extra (90 lente)

Biomedics 1 Day Extra (90 lente)
Ditore
Transporti falas Në stock
Transporti falas
Në stock
6 250 Lek

Biomedics 1 Day Extra (30 lente)

Biomedics 1 Day Extra (30 lente)
Ditore
Në stock
Në stock
2 300 Lek

Proclear 1 Day (30 lente)

Proclear 1 Day (30 lente)
Ditore
Në stock
Në stock
2 500 Lek

Avaira Vitality (6 lenses)

Avaira Vitality (6 lenses)
Mujore
Në stock
Në stock
3 000 Lek

Avaira (6 lente)

Avaira (6 lente)
Dy Javore
Në stock
Në stock
3 900 Lek

Avaira (3 lente)

Avaira (3 lente)
Dy Javore
Në stock
Në stock
2 100 Lek

Frequency 55 Aspheric (6 lente)

Frequency 55 Aspheric (6 lente)
Mujore
Në stock
Në stock
2 700 Lek

MyDay daily disposable (30 lente)

MyDay daily disposable (30 lente)
Ditore
Në stock
Në stock
4 400 Lek

Biofinity XR (3 lente)

Biofinity XR (3 lente)
Mujore
Në stock
Në stock
3 900 Lek

Biofinity Toric (3 lente)

Biofinity Toric (3 lente)
Mujore
Në stock
Në stock
3 800 Lek

Biomedics 1 Day Extra Toric (30 lente)

Biomedics 1 Day Extra Toric (30 lente)
Ditore
Në stock
Në stock
4 100 Lek

Biofinity Multifocal (6 lente)

Biofinity Multifocal (6 lente)
Mujore
Transporti falas Në stock
Transporti falas Zbritje
Në stock
6 000 Lek

Biofinity Multifocal (3 lente)

Biofinity Multifocal (3 lente)
Mujore
Në stock
Në stock
3 650 Lek

Proclear Toric (6 lente)

Proclear Toric (6 lente)
Mujore
Transporti falas Në stock
Transporti falas
Në stock
5 400 Lek

Proclear Toric (3 lente)

Proclear Toric (3 lente)
Mujore
Në stock
Në stock
3 500 Lek

Proclear Toric XR (3 lente)

Proclear Toric XR (3 lente)
Mujore
Transporti falas Në stock
Transporti falas
Në stock
6 700 Lek

Proclear 1 Day Multifocal (30 lente)

Proclear 1 Day Multifocal (30 lente)
Ditore
Në stock
Në stock
3 500 Lek

Proclear Multifocal (3 lente)

Proclear Multifocal (3 lente)
Mujore
Në stock
Në stock
3 850 Lek

Proclear Multifocal (6 lente)

Proclear Multifocal (6 lente)
Mujore
Transporti falas Në stock
Transporti falas
Në stock
6 000 Lek

Proclear Multifocal XR (6 lente)

Proclear Multifocal XR (6 lente)
Mujore
Transporti falas Në stock
Transporti falas
Në stock
9 000 Lek

Avaira Vitality (3 lenses)

Avaira Vitality (3 lenses)
Mujore
Në stock
Në stock
1 850 Lek

Biofinity Energys (6 lente)

Biofinity Energys (6 lente)
Mujore
Në stock
Në stock
4 950 Lek

Biofinity Energys (3 lente)

Biofinity Energys (3 lente)
Mujore
Në stock
Në stock
2 800 Lek

Biofinity XR Toric (3 lenses)

Biofinity XR Toric (3 lenses)
Mujore
Transporti falas Në stock
Transporti falas
Në stock
7 400 Lek

Clariti 1 day (30 lente)

Clariti 1 day (30 lente)
Ditore
Në stock
Në stock
3 200 Lek

Clariti 1 day (90 lente)

Clariti 1 day (90 lente)
Ditore
Transporti falas Në stock
Transporti falas Zbritje
Në stock
9 601 Lek
7 450 Lek

Clariti 1 day toric (30 lente)

Clariti 1 day toric (30 lente)
Ditore
Në stock
Në stock
4 200 Lek

Clariti Elite (6 lenses)

Clariti Elite (6 lenses)
Mujore
Në stock
Në stock
4 600 Lek

Clariti Multifocal (6 lenses)

Clariti Multifocal (6 lenses)
Mujore
Transporti falas Në stock
Transporti falas
Në stock
5 700 Lek

Lente ditore Clariti 1 daymultifocal (30 lente)

Lente ditore Clariti 1 daymultifocal (30 lente)
Ditore
Në stock
Në stock
3 900 Lek

MyDay daily disposable toric (30 lenses)

MyDay daily disposable toric (30 lenses)
Ditore
Transporti falas Në stock
Transporti falas
Në stock
5 200 Lek

Proclear Toric XR (6 lente)

Proclear Toric XR (6 lente)
Mujore
Transporti falas Në stock
Transporti falas Zbritje
Në stock
13 400 Lek
12 750 Lek
Ju i keni parë të gjitha produktet brenda përzgjedhjes aktuale të filtrit. Nëse dëshironi të shihni produkte të tjerë, rregulloni cilësimet e filtrit.